HSO - UPDATE MỚI : TRANG BỊ TINH TÚ

09/11/2020

Cống Nạp


- Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ tinh tú có thể cống nạp . Các bạn chỉ có thể cống nạp sau khi hoàn thành chuỗi 10 nhiệm vụ tại NPC Sophia
- Cống nạp tại NPC Keva tại map Bìa Rừng. Mỗi ngày luôn có cống nạp khác nhau

 

Cống Nạp

Nhận Lại

10 đá may mắn 1 đồ cam không khóa ngẫu nhiên cùng lv nhân vật
20 titan 100.000 vàng
10 cường hóa 1 lửa ánh sao
5 ngọc 1 lửa kỳ lân
2 đồng horae 1 đá thách anh cấp 1
1 đá ba màu 2 đá ba màu
10 thánh giá 20 thú cưỡi chuột tuyết
10 titan 100 kim loại vũ trụ
30 cỏ bốn lá 1 tăng tốc cánh cấp 1
1.000.000 vàng 1 lửa bóng tối
10 ngựa trắng 1 lửa địa ngục
20 đá may mắn 1 lửa cực quang
5 lông vàng 10 lông đỏ
5 lông đỏ 10 lông vàng
5 lông xanh 10 khúc xương
500 huy hiệu hiệp sĩ 1 lửa rồng gai
2 đồng tyche 1 lửa trường sinh


 

Nhiệm Vụ Tinh Tú- Nhiệm vụ tinh tú nhận tại NPC Sophia. Thời gian làm nhiệm vụ là trong ngày . Qua ngày sẽ tiến hành reset nhiệm vụ tinh tú . Mỗi ngày đều có chuỗi nhiệm vụ khác nhau. Hoàn thành xong nhiệm vụ tinh tú sẽ có thể cống nạp
- Mỗi ngày sẽ có thể làm chuỗi nhiệm vụ tinh tú (gồm 10 nhiệm vụ nhỏ) 1 lần mà thôi .
- Các bạn thực hiện từng nhiệm vụ nhỏ đều có phần thưởng riêng .
- Khi gặp nhiệm vụ không thích làm hay không muốn làm có thể Hoàn Thànhvà Thay Đổi . Các bạn sẽ có 1 lần Thay Đổi miễn phí . Lần kế tiếp sẽ tốn ngọc. Không giới hạn Thay Đổi. 1 lần thay đổi tăng tiến ngọc.
- Khi chọn Hoàn Thành nhiệm vụ thì được tính đã làm xong , các bạn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ kế tiếp. Mỗi ngày chỉ được 1 lần Hoàn Thành . Hoàn Thành mất phí ngọc
- Để Thay Đổi hay Hoàn Thành các bạn vào CHỨC NĂNG -> KHÁC
- Khi các bạn hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không bị trùng lặp lại .
 

Danh Sách Nhiệm Vụ Tinh Tú

 

Tên Nhiệm Vụ

Nội Dung

Phần Thưởng

Mua bán Tham gia mua bán 1 món đồ ở khu mua bán
[Hoặc treo bán 1 món đồ cũng tính]
10.000 exp
10 titan
Thu thập Thu thập 50 ngọc phong ma từ khu mỏ 20 kim loại vũ trụ
Cường hóa Cường hóa thành công 5 lần 10 cỏ ba lá
Cường hóa 2 Cường hóa 1 món bất kì lên +6 10 khúc xương
Cường hóa 3 Cường hóa thất bại 10 lần 5 vé mở ly đặc biệt
Thử vận may Tham gia vòng xoay may mắn vip 1 lần 1 rương vàng
Thử vận may 2 Chiến thắng vxmm 1 lần 20 xương
Đánh Boss Tiêu diệt 2 con Sói Bất Tử
Tiêu diệt 2 con Thủy Quái
50 hồi sinh tại chỗ
Đánh Boss 2 Tiêu diệt random 1 Boss level
[Hoặc Boss nhiệm vụ 3x4x.. đều tính]
5 vé đi mê cung
Tiêu xài Xài 30.000 vàng 1 rương vàng
Tiêu xài 2 Mua 1 vật phẩm bất kì bằng ngọc 10 cỏ bốn lá
Mở rương Mở 1 rương may mắn bất kì 1 rương tím
Phó bản Vào phó bản 1 lần 50 bùa về làng
Phó bản 2 Vào 5 lần phó bản 20 sắt vụn
Thách đấu Chiến thắng 3 người trong top pk 1 vé mê cung
Làm giàu Làm thương nhân và đi buôn 1 lần 1 rương đỏ
Rèn luyện Tiêu diệt 500 quái +-5 level 5 lông đỏ
Rèn luyện 2 Chạy 10.000 km 20 bùa về làng
Mở ly Sử dụng 5 vé mở ly 50 bình HP 6000
50 bình MP 600
Bán đồ Bán 20 trang bị bất kì 10 viên ngọc lục bảo cấp 1
Rêu rao Chat kênh thế giới 1 lần 10 cỏ bốn lá
Tìm đồ quý Đánh quái ,nhặt 5 trang bị tím 1 rương tím
Tìm đồ quý 2 Đánh quái ,nhặt 3 trang bị cam 50 titan
Khám phá Vào mê cung 1 lần 1 vé mở ly đặc biệt
Chăm chỉ Hoàn thành 3 nhiệm vụ hằng ngày 1 rương đỏ
Lôi đài Tham gia 3 trận lôi đài 20 lông vàng
Thể hiện PK vàng với 10 người +-5 level 20 thánh giá
Chiếm mỏ Đánh sập mỏ 1 lần
[áp dụng party vẫn tính]
20 tuần lộc
Chế tạo Chế tạo 1 mề đay 30 heo rừng
Săn kho báu Đập 5 thùng gỗ 10 ngọc phong ma cấp 1
Ăn cướp Cướp hàng từ thương nhân và hoàn thành chuyến hàng đó 50 hồi sinh tại chỗ
Quấy phá Đồ sát 5 người = >level 2 bình nước rửa tội
Chữa trị Dùng 1 cơm ga 5 lông xanh
Kết bạn Kết bạn 3 người 1 rương vàng 

Nguyên Liệu Tinh Tú Mới


- Nhóm 1 gồm :
  Kim cương thô
  Ngọc trai thô
  Xà cừ thô
  Thạch anh tím thô
  Lam bảo thô
  Lục bảo thô
  Hoàng ngọc thô
  Ngọc bích Thô
  Nham thạch thô
  Cẩm thạch thô

- Để tìm nguyên liệu trong nhóm này các bạn có thể tách trang bị để tìm.
- Trang bị được tách phải có Lv từ 50 trở lên và là trang bị màu vàng - tím - cam trở lên
- Thực hiện chức năng tách trang bị bằng cách click chọn vào trang bị và chọn chức năng tách đồ.
- Khi tách trang bị sẽ có tỉ lệ thất bại , khi thất bại các bạn sẽ không thu được nguyên liệu gì cả
- Trang bị có màu càng cao thì tỉ lệ tách xịt càng giảm.
- Chi số cộng < 8 : nhận được 1 viên.
- Chỉ số cộng >=8 và <=11 : nhận 2 viên.
- Chỉ số cộng >11 nhận 3 viên nguyên liệu .
- Màu vàng nhận ngẫu nhiên 5 loại nguyên liệu đầu.
- Màu tím ngẫu nhiên 7 loại nguyên liệu đầu
- Màu cam ngẫu nhiên 10 loại nguyên liệu- Nhóm 2 rơi trong phó bản
  Bạc tinh luyện
  Thép tinh luyện
  Thạch anh tím
  Đồng tinh luyện
  Lục bảo tinh luyện
  Sắt tinh luyện
  Vàng tinh luyện
  Ngọc xà cừ
  Ngọc mắtmèo
  Đá hồng ngọc

- Nhóm 3 gồm trong 4 map đào ngọc
  Thiên thạch Sao Thủy
  Thiên thạch Sao Kim
  Thiên thạch Sao Hỏa
  Thiên thạch Sao Mộc
  Thiên thạch Sao Hải Vương
  Thiên thạch Sao Thiên Vương
  Thiên thạch Sao Diêm Vương
  Thiên thạch sao Thổ
  Thiên thạch Mặt Trăng
  Mảnh hóa thạch
  Đá ảo giác
  Đá thiên hà
  Đá phù thủy
  Đá lời nguyền
  Đá tiên tri
  Đá giả kim
  Đá phục sinh
  Đá pha lê
  Nước mắt thiên sứ
  Đá trường sinh

Lửa đặc biệt
  Lửa Cực Quang
  Lửa Bóng Tối
  Lửa Kỳ Lân
  Lửa Trường Sinh
  Lửa Rồng Gai
  Lửa Địa Ngục
  Lửa Ánh Sao

 

Chế Tạo Đồ Tinh Tú- Để chế tạo trang bị tinh tú , các bạn cần đến NPC Hammer/Black Eye chọn Set đồ tinh tú -> chọn class mà mình muốn chế tạo
- Công thức chế tạo sẽ bao gồm : nguyên liệu lửa đặc biệt , nguyên liệu mề đay vàng , nguyên liệu mề đay tím , 2 nhóm nguyên liệu tinh tú
- Đồ tinh tú cũng có các màu theo thứ tự từ thấp đến cao : trắng , xanh dương , vàng , tím , cam , xanh lá
- Đố trắng , xanh dương , vàng không thể nâng cấp , chỉ có thể cường hóa
- Từ đồ tím trở lên có thể nâng cấp và có thể cường hóa .
- Khi mới chế tạo , đồ tinh tú sẽ có level là 45
- Mỗi lần nâng cấp sẽ tăng 10 level. Cấp 10 là cao nhất.
- Nâng cấp sẽ không bị tụt cường hóa
- Nếu nâng cấp thất bại , vật phẩm giảm 1% độ bền. Nếu độ bền còn 0% món đó sẽ không thể nâng cấp được nữa.
- Có 3 mốc nâng cấp sẽ ngẫu nhiên lại nguyên liệu nâng cấp là cấp 3/6/9.
 

Chỉ Số May Mắn trên Đồ Tinh Tú- Xuất hiện ở trang bị từ tím/cam/xanh lá.
- Chỉ số có tác dụng tăng % của tỉ lệ thành công nâng cấp , tối đa là 9%
- Ngoài ra trang bị có chỉ số may mắn khi nâng cấp thất bại sẽ giúp bảo vệ không tụt % độ bền khi tỉ lệ xảy ra .
- Chỉ số may mắn không cộng dồn tất cả trang bị tinh tú có trên người , chỉ tính may mắn của item đó khi nâng cấp
 

Dòng Ẩn trên Đồ Tinh Tú


- Từ Đồ cam có thể có tối đa 2 dòng ẩn . Đồ xanh lá có thể có tối đa 3 dòng ẩn.
- Khi mới chế tạo , các bạn sẽ xem được dòng ẩn trên trang bị
- Nhưng để kích hoạt được dòng ẩn các bạn phải mặc đủ toàn bộ nhóm trang bị để kích hoạt dòng ẩn
- Tất cả trang bị tinh tú sẽ được chia thành 3 nhóm , các dòng ẩn cũng sẽ phân bố 1 cách có tính toán theo các nhóm chứ không phải dòng ẩn nào cũng có thể xuất hiện trên toàn bộ item tinh tú.

♦ Nhóm 1
Áo/Quần : dòng ẩn : miễn sát thương vật lý/băng/điện/độc/lửa
và Nón : dòng ẩn : giáp bảo hộ/bộc phá/hung tàn
→ Khi mặc đủ 3 món tinh tú thuộc nhóm 1 : toàn bộ dòng ẩn có có trên item nhóm 1 đều sẽ được kích hoạt

♦ Nhóm 2
Vũ khí : dòng ẩn : sát thương chuẩn/bộc phá/chính xác/giáp bạch kim/giáp thiên sứ/giáp vệ binh
2 Nhẫn : dòng ẩn : ngu đần/bất tử/mù mắt/chính xác/giáp bạch kim/giáp thiên sứ/giáp vệ binh
→ Khi mặc đủ 3 món tinh tú thuộc nhóm 2 : toàn bộ dòng ẩn có có trên item nhóm 2 đều sẽ được kích hoạt

♦ Nhóm 3 :
Dây Chuyền : dòng ẩn : bất tử/hung tàn/thiêu cháy/tàn phế
Găng : dòng ẩn : ngu đần/thiêu cháy/tàn phế
Giày : dòng ẩn : mù mắt /thiêu cháy/tàn phế
→ Khi mặc đủ 3 món tinh tú thuộc nhóm 3 : toàn bộ dòng ẩn có có trên item nhóm 3 đều sẽ được kích hoạt

*Lưu ý : Nhẫn mặt trăng, Dây Chuyền Mặt Trăng có thể kích hoạt dòng ẩn nhóm đó nếu mang vào.
 

Giải Thích về Dòng Ẩn


- Miễn sát thương lửa:có tỉ lệ xảy ra , khi xảy ra thì bỏ qua sát thương này
- Miễn sát thương độc: có tỉ lệ xảy ra , khi xảy ra thì bỏ qua sát thương này
- Miễn sát thương vật lý: có tỉ lệ xảy ra , khi xảy ra thì bỏ qua sát thương này
- Miễn sát thương băng:có tỉ lệ xảy ra , khi xảy ra thì bỏ qua sát thương này
- Miễn sát thương điện: có tỉ lệ xảy ra , khi xảy ra thì bỏ qua sát thương này
- Giáp bảo hộ : xảy ra khi bị người khác đánh, tồn tại trong 10s, trong 10s nếu bị đánh liên tiếp từ 3 lần sẽ giảm sát thương của người đánh đi : 100% - 75% - 50%.
- Bộc phá : khi bị đánh sẽ có tỷ lệ xảy ra, tạo vụ nổ gay sát thương random 10- 40% máu cho đối thủ trong khoảng cách 6 ô.
- Hung tàn : có tỉ lệ xảy ra , thời gian tồn tại hiệu ứng 20s . Khi xảy ra sẽ ngẫu nhiên yêu cầu hít đánh , đánh đủ hít yêu cầu là hút 3-5% max máu cho mình. Nếu vẫn còn thời gian tồn tại thì vẫn tiếp tục random lại hít yêu cần và vẫn sẽ hút lượng máu khi thỏa điều kiện đó
- Chính xác : có tỉ lệ xảy ra , khi đánh kẻ thù xảy ra dòng này giúp giảm đi né tránh 90% của kẻ thù.
- Giáp bạch kim : có tỉ lệ xảy ra , khi đánh kẻ thù xảy ra dòng này giúp giảm đi chí mạng của kẻ thù đi 90%.
- Giáp thiên sứ : có tỉ lệ xày ra , khi đánh đối thủ xảy ra dòng này thì giảm phản dame của kẻ thù đi 90%
- Giáp vệ binh : có tỉ lệ xảy ra , khi bạn bị đánh , nếu hiệu ứng xảy ra thì giảm xuyên giáp của kẻ thù đi 90%.
- Ngu đần : Tác dụng làm con Pet của kẻ thù bị mất tác dụng trong thời gian 30 giây.
- Bất tử : Khi bị kẻ thù đánh ,lượng máu sau sát thương đó nếu rơi vào <= 5% max máu thì bất tử sẽ xuất hiện trong 5s. Bạn sẽ được bất tử trong đòn đánh đó . Trong thời gian đó , sát thương khi đánh người khác = 0, có thời gian cooldowwn giữa các lần.
- Mù mắt : Khi đánh đối thủ làm cho đối thủ bị mù mắt trong 5s, có tỷ lệ xảy ra, khi mù mắt thì đánh skill sẽ hụt.
- Thiêu cháy : Khi bị đánh , và máu còn <= 30% sẽ xảy ra , thời gian tồn tại 20s, cứ sau 3s là sẽ trừ 5000 máu cho ai đứng gần, có thời gian cooldown.
- Tàn phế : Khi đánh đối thủ, xảy ra sẽ trừ Mp đối thủ còn 1%, cấm hồi Mp trên trang bị trong vòng 5s.
 

Mở mua bán đồ tinh tú

 - Tất cả đồ tinh tú trắng , xanh dương , vàng , tím , cam sẽ treo bán bình thường như những trang bị khác ở trên khu mua bán. Y như bán trang bị mà thôi , không có gì đặc biệt thay đổi.

- Đối với đồ tinh tú trắng , xanh dương , vàng , tím , cam mà [KHÓA] thì cho mua bán trên khu mua bán đặc biệt và vẫn cần các thẻ đồng , bạc , vàng đúng loại đồ giữa 2 bên mua/bán . Y như bán trang bị KHÓA mà thôi , không có gì đặc biệt thay đổi

- Đối với đồ tinh tú xanh lá , chỉ có thể treo bán khi có đồng tinh tú  mà thôi , khóa hay không thì bên bán và mua cũng cần đồng tinh tú mới có thể mua bán cho nhau.

 

Mở tách đồ tinh tú
- Cho tách đồ tinh tú xanh dương , vàng , tím , cam . Tỉ lệ tách đồ tinh tú cực kì cao
- Tỉ lệ tách đồ tinh tú không phụ thuộc vào chỉ số cộng , bất cứ level nào cộng nào cũng có thể tách

Nguồn : forum.knightageonline.com

Mua thẻ carot nạp hso giá ưu đãi hấp dẫn DoiTheCarot.Com

 

mua thẻ carot

Doithecarot.com - Mua thẻ carot giá rẻ, nhanh chóng, an toàn và chiết khấu cao

Xem thêm:

- Mua thẻ Carot bằng ATM - Ví điện tử

- Mua thẻ Carot bằng SMS

- Mua thẻ Carot bằng thẻ cào điện thoại, thẻ game

- Mua thẻ Carot giá rẻ, uy tín ở đâu ?